0987394900 ttbk@dhhp.edu.vn

Đào tạo Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giải đáp các thắc mắc về Chứng chỉ ứng dụng CNTT mới theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin.

1. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin mới là gì?

Là Chứng chỉ Quốc gia, chứng nhận kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, được ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT.
Đây là Chứng chỉ tin học quốc gia mới (thay cho Chứng chỉ Tin B) và bao gồm 02 cấp độ: cơ bản và nâng cao.
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có thể gọi dưới các tên sau: Chứng chỉ tin học quốc gia hoặc Chứng chỉ xác nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc gia.
2. Những đối tượng nào nên thi để lấy chứng chỉ này?
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN là cần thiết đối với sinh viên (cần hoàn thiện các văn bằng chứng chỉ để tốt nghiệp, xin việc làm) hoặc viên chức, cán bộ đang công tác tại các Cơ quan Nhà nước nhằm hoàn thiện hồ sơ kỹ năng sử dụng CNTT theo đúng các tiêu chuẩn do Cơ quan Nhà nước ban hành.
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin NÂNG CAO cần thiết đối với các cán bộ, chuyên viên cần hoàn thiện hồ sơ thể hiện kỹ năng cao cấp về sử dụng CNTT, thuận lợi cho việc thăng tiến, tăng bậc lương.
3. Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin CƠ BẢN – để đạt được cần học và thi những phần nào?

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định Chứng chỉ cơ bản bao gồm 6 mô đun sau:
– Mô đun 1: Những hiểu biết cơ bản về CNTT (IU01)
– Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)
– Mô đun 3: Soạn thảo văn bản với MS Word (IU03)
– Mô đun 4: Sử dụng bảng tính với MS Excel (IU04)
– Mô đun 5: Trình chiếu với MS Power Point (IU05)
– Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU06)

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
– Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Bách Khoa – Đại học Hải Phòng