0987394900 ttbk@dhhp.edu.vn

Headquarters

Gửi yêu cầu

Thông tin liên hệ

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Bách Khoa, Đại học Hải Phòng

Địa chỉ 1: Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
Địa chỉ 2: Số 246B Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0989310617