0987394900 ttbk@dhhp.edu.vn

Thông báo tổ chức thi và chấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ tháng 11/2018

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Bách khoa thông báo tổ chức thi và chấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ.

Đối tượng dự thi

  • 👉 Người thi công chức, viên chức, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, xin việc….
  • 👉 Cán bộ Giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT…..
  • 👉 Cán bộ ngành Y tế, Văn hóa, Kinh tế, An ninh, Chuyên viên các cơ quan hành chính sự nghiệp…

– Chứng chỉ Tin học (theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin), Ngoại ngữ (tiếng Anh A, B, C; tiếng Trung A, B, C), — tại Trường Đại Học Hải Phòng.